Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Djur som far illa, är skadat eller avlidet

Om du misstänker att djur vanskötts eller far illa ska du kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län. De kontrollerar djurskyddet i kommunerna. 

Om ett vilt djur påträffas skadat eller avlidet

Kontakta i första hand fastighetsägaren.

Kontakta polisen på 114 14 om läget är akut eller när det gäller ett ett större vilt som tex älg eller rådjur.

Om det gäller mindre däggdjur eller fåglar som har chans att överleva kan du kontakta KFVs (Katastrofhjälp - Fåglar och Vilt riksförbund)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är djuret avlidet så kan det tillhöra statens vilt och polisen skall underrättas. Statens vilt är ett antal däggdjursarter och fågelarter som tillfaller staten när de dör. På Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får du flera tips.

Om en död säl påträffas

Om du hittar en död säl kontakta enheten för Miljöforskning och övervakning, Naturhistoriska riksmuseet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om djur har skadats i trafiken

Trafikolyckor med husdjur
Om du kör på eller ser ett påkört husdjur, är du skyldig att kontakta Polisen. Undersök direkt och försiktigt om djuret lever och ring 114 14.

Tänk på att även djur som bara visar svaga livstecken ofta kan räddas till livet. Om djuret är så svårt skadat att det omedelbart bör avlivas är det i första hand Polis eller veterinär som ska göra det. Det är bara i väldigt brådskande fall som någon annan får avliva ett skadat djur.

Trafikolyckor med vilda djur
Om du har kört på och skadat ett vilt djur ska du anmäla olyckan på telefon 112.
Det är bra om du alltid har en viltolycksremsa i din bil och placera ut den synligt.
Du får den gratis hos Bilprovningen och på Älvkarleby Kommun. Sök aldrig efter skadat vilt själv.

Om ditt husdjur har blivit påkört

Om ditt husdjur har blivit påkört av okänd förare ska du kontakta Polisen på telefon 114 14.

Om en hund attackerar

Om en hund attackerar tamdjur eller en människa ska du ringa 112 om det är akut. Är läget inte akut ringer du till Länsstyrelsen i Uppsala Län telefon 018- 22 33 00 på dagtid, övrig tid Polisen 114 14.

Nedgrävning av döda sällskapsdjur

Sällskapsdjur får du begrava oavsett var du bor i Sverige.
Tänk på att

  • det nedgrävda djuret inte skall kunna grävas upp av tama eller vilda djur (säkerhetsmått är 1 meter under jord)
  • ett säkerhetsavstånd mellan gravens botten och högsta grundvattennivån
    bör vara 1 meter
  • djuret inte bör grävas ner uppströms från eller nära en vattentäkt
  • kroppen inte bör grävas ner i närheten av sjö eller vattendrag. Ett säkerhetsavstånd på 20-50 meter bör tas.

Regeln gäller under förutsättning att inga misstankar om smitta finns.

Nedgrävning av död eller avlivad häst

Nedgrävning av häst skall anmälas till Bygg- och miljöavdelningen för att samråda vilken plats som är lämpligast för nedgrävning. En häst får inte grävas ner om hästen dött av smittsam sjukdom utan ska ha förolyckats eller avlivats av annan anledning.

Handläggningsavgift tillkommer enligt kommunal tillsynstaxa.

Nedgrävning av avlidet lantbruksdjur

Det är inte tillåtet att gräva ner lantbruksdjur i Älvkarleby kommun.
Lantbruksdjur samlas in av rikstäckande Svensk lantbrukstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som kör de döda djuren till godkända anläggningar för förbränning.

Sidan granskades senast 2020-06-24