Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Hålla djur inom område med detaljplan

Det krävs tillstånd från kommunen för att hålla vissa djur som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan.

Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för närboende samt att de ska hållas på ett ur djurskyddssynpunkt lämpligt sätt. Hållandet av djuren får inte heller strida mot något av detaljplanens syfte.

Du behöver tillstånd för

  • nötkreatur
  • häst
  • get
  • får
  • svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur t.ex höns
  • orm

Du ansöker om tillstånd hos Samhällsbyggnadsnämnden.

Hur länge gäller tillståndet

Tillståndet är tidsbegränsat och knutet till en viss fastighet och person. Det kan återkallas om verksamheten inte uppfyller föreskrivna krav eller orsakar störning för omgivningen.

Sidan granskades senast 2024-01-12