Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Vilda djur

Här kan du läsa om hur vi tillsammans tar hand om djur som far illa, behöver hjälp eller stör omgivningen.

Fastighetsägare har ett stort ansvar för att ta itu med djur som stör. Vilda djur som orsakar skada på din fastighet är du själv ansvarig för att åtgärda. Om du har jakträtt på området har du också rätt att avliva ett sjukt eller skadat djur. Tänk på att du måste ha polisens tillstånd om du ska skjuta inom detaljplanerat område.

Om djuret finns på kommunens mark ska du höra av dig direkt till kommunen.

Förebyggande åtgärder

Det finns alltid ett skäl till att djur söker sig till ett visst område. Det kan finnas mat, lämpliga boplatser eller skydd. Du kan hålla dem borta från tomten genom att

  • använda sluten kompost och inte låta sopor och matrester stå framme
  • välja växter som rådjuren inte gillar
  • rensa upp i vildvuxna hörn
  • plocka upp fallfrukt från tomten varje dag
  • städa ofta under fågelbordet om du matar småfåglar.

Problem

Kontakta

skadade eller sjuka vilda djur

polisen

tama djur som far illa

Länsstyrelsen

skränande fåglar

fastighetsägaren

katt som kissar på tomten

djurägaren

hund som springer lös

Länsstyrelsen

rådjur i trädgården

eget ansvar

Sidan granskades senast 2023-01-09