Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Orm

Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att man inte får döda, skada eller fånga ormar eller deras ägg. De gör stor nytta genom att hålla efter sorkar och möss. Om du inte har små barn eller husdjur på tomten så är det bästa att låta ormen få vara ifred.  

Ormar på tomten

Om du hittar en orm på din tomt får du fånga in den och flytta den. För att flytta den kan du använda en kratta för att lyfta den och lägga den i ett kärl som du kan tillsluta. När du lyckats fånga ormen så bör du flytta den minst ett par kilometer bort. Ormar trivs till exempel i stenrösen.

Om du hittar en huggorm på din tomt, får du fånga in och flytta den. Endast om detta inte är möjligt, och ingen annan lösning finns, får du döda huggormen.

Behöver du hjälp att flytta en orm?

Om du fångar en huggorm bör du flytta den till något lämpligt ställe minst ett par kilometer bort. Ett sätt att fånga ormen är att med hjälp av en lövräfsa lyfta ner ormen i en hink och sedan lägga något över hinken.

Om du är osäker på hur man handskas med ormar kan du söka på internet efter huggormssanering, dessa kan mot avgift kan hjälpa till med att flytta ormar.

Hur du håller ormar borta från tomten

Håll ormarna borta genom att:

  • avlägsna rishögar
  • sätta finmaskigt nät för hål i husgrunder
  • kontrollera näten för källarventiler
  • hålla gräset kortklippt
  • se till att komposter och lövhögar inte ligger intill husen

Om du vill ha orm som husdjur

Vill du ha orm som husdjur? Detta ska anmälas till bygg och miljökontoret. Läs mer på sidan hålla djur inom område med detaljplan.

Sidan granskades senast 2023-10-16