Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Skyddsjakt

Ibland får kommunen klagomål på vilda djur som stör i tätorterna. Ansvaret för skadedjur eller djur som upplevs som en olägenhet ligger i första hand på fastighetsägaren.

I Jaktlagstiftningen ges möjlighet till så kallad skyddsjakt som kan tillgripas om vilda djur riskerar ge upphov till skador på allmän hälsa och säkerhet t ex sprida smitta, omfattande skador på grödor eller boskap, eller andra skäl av ”överskuggande allmänintresse”. Beroende på vilka djur det handlar om är det olika myndigheter som ger tillstånd till skyddsjakt. Naturvårdsverket när det gäller de stora rovdjuren i annat fall Länsstyrelsen.

I andra fall behövs inget särskilt tillstånd, dessa fall räknas upp i Jaktförordningens Bilaga 4.

Kommunala viltvårdare

Kommunen har viltvårdare som bedriver viltvård och skyddsjakt på kommunal mark. Dessa jägare har skottlossningstillstånd från polismyndigheten, vilket krävs för att man ska få avlossa skott inom område med detaljplan.

Utanför detaljplanelagt område kontaktas jakträttsinnehavaren för respektive område. Under tiden 1 maj till 31 augusti förekommer normalt ingen jakt, eftersom de flesta djur då har ungar. 

Polisen är den myndighet som har tillsyn över hur jakten bedrivs.

När det gäller katter sker ingen skyddsjakt.
Kontakta istället Länsstyrelsen i Uppsala län på telefon 010-223 31 10 

Sidan granskades senast 2023-03-16