Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vildsvin

Här kan du få information om hur du kan gå tillväga när du har problem med vildsvin.

Vildsvin förstör gräsmattor och odlingar i sin jakt på föda och. Fastighetsägare ansvarar själva för att hålla vildsvinen borta från sina fastigheter och kommunen har inget stöd i lagen för att kunna åtgärda problemen.
Däremot har miljöavdelningen stor kunskap och erfarenhet av detta problem och hjälper gärna till med tips och råd.

Jakt

Du får jaga vildsvin under stora delar av året, men bara där du har jakträtt. Fastighetsägare har jakträtt på sin egen fastighet, och kommunen kan bara styra över jakt på sin egen mark.

Kommunen och andra stora markägare upplåter ofta jakträtten till ett jaktlag. Då bestämmer jaktlaget själv vad som ska jagas och när. För att få avlossa skott inom detaljplanelagda områden krävs dock alltid polisens tillstånd.

Tips för att hålla vildsvin borta

  • Ta bort fallfrukt från marken och låt inte frukt sitta kvar på träden
  • Lägg inte ut trädgårdsavfall i närliggande skogspartier
  • Se till att komposten är så svår att komma åt att inte vildsvinen hittar något ätbart där

  • Sätt upp staket runt trädgården. Elstängsel är mycket effektivt mot vildsvin, men det kan räcka med ett vanligt staket.

  • Tänk också på att fågelfrö på marken kan locka till sig vildsvin.

Om du möter ett vildsvin


Vildsvinen är aktiva på nätterna och ligger ofta kvar i sina trygga gömställen under dagarna. Det är därför ganska ovanligt att stöta på dem om du inte är jägare och aktivt söker efter dem.

Om du ändå är orolig när du är ute i naturen kan du prata eller sjunga högt för att skrämma bort dem. Vildsvin ser dåligt men hör bra och har ett gott luktsinne. Tänk därför på att ha vinden i ryggen så att djuren känner din doft innan du kommer för nära.

Det har hänt att vildsvin skadar hundar som springer lösa, till exempel under jakt. Håll därför hunden kopplad i områden där det kan finnas vildsvin.

Sidan granskades senast 2023-08-14