Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Vildsvin

Vildsvin förstör gräsmattor och odlingar i sin jakt på föda. Fastighetsägare ansvarar själva för att hålla vildsvinen borta från sina fastigheter.

Enligt Miljöbalken kan kommunen beordra skyddsjakt på vilda djur när det finns risk att de orsakar skada på människors hälsa. Det kan t ex gälla fåglar som sprider smitta vid uteserveringar. Skador som vildsvin kan vålla omfattas inte av Miljöbalken.

Jakt

Vildsvin får jagas under stora delar av året, men man får bara jaga där man har jakträtt. Fastighetsägare har jakträtt på sin egen fastighet, och kommunen kan bara styra över jakt på sin egen mark.

Kommunen och andra stora markägare upplåter ofta jakträtten till ett jaktlag. Då bestämmer jaktlaget själv vad som ska jagas och när. För att få avlossa skott inom detaljplanelagda områden krävs dock alltid polisens tillstånd.

Tips för att hålla vildsvin borta

  • Ta bort fallfrukt från marken och låt inte frukt sitta kvar på träden
  • lägg inte ut trädgårdsavfall i närliggande skogspartier
  • se till att komposten är så svår att komma åt att inte vildsvinen hittar något ätbart där
  • sätt upp staket runt trädgården. Elstängsel är mycket effektivt mot vildsvin, men det kan räcka med ett vanligt staket.

Tänk också på att fågelfrö på marken kan locka till sig vildsvin.

Om du möter ett vildsvin

Det finns inga belägg för att vildsvin har attackerat en människa. Däremot kan hundar irritera dem och det händer att hundar skadas under jakt, eller om de springer lösa. Håll därför hunden kopplad i områden där det kan finnas vildsvin.

Om du själv stöter på vildsvin kan du ropa högt och vifta med armarna. Vildsvin är nyfikna och kan stå kvar en stund för att fundera på vad de ser. De kan till och med ta ett par steg i din riktning innan de vänder och försvinner åt ett annat håll.  

Sidan granskades senast 2022-02-01