Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vildsvinshelg 2023

Sista helgen i november blir även i år en helg med fokus på vildsvinsjakt.

Bild på två vildsvin

Älvkarleby kommun samordnar en helg för vildsvinsjakt tillsammans med Tierps och Östhammars kommuner samt Svenska jägareförbundet Uppsala län och Jägarnas riksförbund. Vildsvinshelgen sker 24-26 november och genomförs tillsammans med Månkarbo slakteri och charkuteri.

Varför vildsvinshelg?

Vildsvinen är många utmed Upplandskusten. Trots en minskning av stammarna i resten av landet, har de tre deltagande kommunerna och Jägareförbundet uppmärksammat den ökning av vildsvinssatammarna som pågått under många år i norduppland. Vildsvinen skapar problem i tätorterna då de bökar i trädgårdar och på åkrar samt orsakar en del trafikolyckor.

Syfte och mål:

  • Minska vildsvinsstammen i alla tre deltagande kommuner genom en fokuserad och i tid samordnad jaktinsats med förhoppningen om upprepade samordnade jakttillfällen.
  • Sprida kunskap och kännedom om vilt- och då i synnerhet vildsvin som lokalproducerat kött. Öka kunskapen i såväl skolrestauranger som hos allmänheten om jakt, vilt och viltköttet.
  • Påvisa behovet av och verka för ett fungerande system för avsättning av vildsvinskött för att både öka intresset för jakten såväl som för vildsvinet som livsmedel.

Visionen med projektet är att det ska leda till entreprenörskap och nya idéer på hur hanteringen av viltkött lokalt ska kujnna genomföras så att det vilt som jagar i norduppland också ska kunna distribueras för våra invånare. Att servera viltkött i våra verksamheter, som i skola och äldreomsorgen, blir ett steg på vägen.

För dig som är jägare

Inför jakt

Under den här helgen gäller samma regler som vid vanlig jakt, det vill säga man måste ha jakträtt där man jagar alternativt bli inbjuden som jaktgäst av ett jaktlag. Den som är intresserad av att vara med under jakten kan ta kontakt med ett jaktlag och se om det finns plats.

Ingen jakt sker i detaljplanerat område under vildsvinhelgen.

Viltundersökarkurs

Inför jakten ordnar Svenska Jägareförbundet en viltundersökarkurs för dig som ska undersöka vilt före leverans till en vilthanteringsanläggning.

Om du eller någon annan i jaktlaget har gått kursen kan viltundersökaren undersöka djuret och de inre organen. Om allt ser normalt ut skrivs ett viltundersökarintyg som du tar med till slakteriet, och du behöver då inte ta med de röda organen när du lämnar in viltet.

Efter jakt

I samband med jakten finns möjlighet att skänka vildsvin till kommunen via Strömsbergs slakteri. Köttet kommer sedan att serveras i kommunens verksamheter. Skolorna i kommunen vill ha hjärtan till biologiundervisningen, så jägare får gärna ta med alla hjärtan vid inlämningen. De som väljer att skänka vildsvin till kommunen får ett presentkort som tack.

Kommunens roll

Kommunen betalar provtagningen av trikiner och cesium av de vildsvin som skänks till projektet via Strömsbergs slakteri samt betalar för styckningen och övrig hantering av köttet.

Kommunerna och Jägareförbundet lottar ut priser bland jägarna som anmäler att de ska delta i jakten. De jägare som väljer att skänka ett vildsvin får ett presenkort som tack.

Har du frågor?

Lars Björk, Svenska Jägareförbundet
Telefon: 010-584 76 79
E-post: lars.bjork@jagareforbundet.se

Ulf Lindström, Jägarnas Riksförbund
Telefon: 070-519 91 12
E-post: uffe.ulim@gmail.com

Aktuellt med tanke på afrikansk svinpest

Kan vildsvinshelgen genomföras med tanke på afrikansk svinpest?

Ja, så länge smittan inte spridit sig närmare våra trakter kommer vi kunna genomföra jakthelgen som planerat. I dagsläget säger Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, att jakt utanför det aktuella området kan bedrivas som vanligt och det finns inga problem med att äta köttet.

De jägare som deltar är självklart skyldiga att vara uppdaterade på läget och vad som gäller för hantering av köttet och vi kommuner och jägarförbund håller oss uppdaterade om de råd myndigheter ger i detta.

Läs gärna mer här:

Sidan granskades senast 2023-09-25