Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Fjärrvärme

Är du intresserad av att veta mer om fjärrvärme kommer här information till dig.

Älvkarleby kommun äger Bionär Närvärme AB, tillsammans med Ockelbo kommun och Gävle Energi.

I Skutskär köper Bionär hetvatten från Stora Ensos biopanna. Här produceras 30 300 MWh/år till 49 företag och 163 privatpersoner i Skutskär.

Anläggningen i Älvkarleby är pelletseldad och producerar 3700 MWh/år till 10 företag och 7 privatpersoner.  Pellets är ett förädlat biobränsle.

Närvärmen distribueras som hett vatten i välisolerade rör som grävts ner i marken. Vattnet leds via närvärmenätet till husens värmeväxlare, som värmer upp varmvattensystemen i husen.

Rådgivning

Energi- och klimatrådgivarna hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivarna rådger inom bland annat solceller, uppvärmning, energieffektivisering och laddinfrastruktur.

Sidan granskades senast 2023-08-16