Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Fjärrvärme

Älvkarleby kommun äger Bionär Närvärme AB, tillsammans med Ockelbo kommun och Gävle Energi.

I Skutskär köper Bionär hetvatten från Stora Ensos biopanna. Här produceras 30 300 MWh/år till 49 företag och 163 privatpersoner i Skutskär.

Anläggningen i Älvkarleby är pelletseldad och producerar 3700 MWh/år till 10 företag och 7 privatpersoner.  Pellets är ett förädlat biobränsle.

Närvärmen distribueras som hett vatten i välisolerade rör som grävts ner i marken. Vattnet leds via närvärmenätet till husens värmeväxlare, som värmer upp varmvattensystemen i husen.

Rådgivning

Energi- och klimatrådgivarna hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivarna rådger inom bland annat solceller, uppvärmning, energieffektivisering och laddinfrastruktur.

Energirådgivningen 018-727 47 24.
energiradgivning@uppsala.se

Sidan granskades senast 2023-02-09