Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Värmepump

Innan du installerar en värmepump som utvinner värme ur berg, mark eller ytvatten måste du enligt lag göra en anmälan till kommunen.

Värmepumpsanläggningar kan innebära en risk för förorening i mark och grund-vatten.  Du som låter installera anläggningen på din fastighet är ansvarig för att det görs på ett sätt som innebär minst risk för miljön.

Att installera en bergvärmeanläggning är en stor investering. Det är därför viktigt att du är väl informerad om installatörens kompetens.

Bergvärme

En anläggning för bergvärme består av en borrad brunn där vätska cirkulerar i en sluten slinga. Det är oftast vatten med tillsats av frostskydd. Värmen som vätskan tar upp ur grundvattnet överförs till ett köldmedium i en värmepump. Där värms sedan vattnet upp för att användas till förbrukning och uppvärmning.

För att vara  säker på att anläggningen fungerar på längre sikt ska det vara minst 20 meter mellan två bergvärmebrunnar.

Bergvärme vattenskyddsområde

I kommunen finns tre vattenskyddsområden. I de yttre vattenskyddsområdena för vattentäkt krävs tillstånd för att installera bergvärmepumpar. I de inre skydds-områdena för vattentäkt är det förbjudet att installera bergvärmepumpar.

Sidan granskades senast 2016-07-11