Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vedeldning

Att elda med ved har fördelar jämfört med många andra metoder, men kan också innebära negativa effekter.

Ett dåligt fungerande värmesystem kan leda till onödiga utsläpp. Idag finns det bra teknik som ger avsevärt lägre utsläpp och kräver betydligt mindre arbetsinsats. Med en tillräcklig ackumulatorvolym kan man elda effektivt med låga utsläpp.

Goda råd

  • Veden ska vara torr.
  • Se till att tillförseln av luft är tillräcklig.
  • Pyrelda inte. Förbränningen blir ofullständig och utsläpp av farliga ämnen ökar.Vissa pannor stryper automatiskt lufttillförseln när pannvattnet kommit upp i en viss temperatur. Om det då finns ved kvar i eldstaden blir resultatet pyreldning.
  • Ta hänsyn till grannar och väder så att eldningen stör så lite som möjligt.
  • Om du använder vedpanna för uppvärmning är det viktigt att regelbundet se över anläggningen så att den fungerar som den ska.
Sidan granskades senast 2023-08-14