Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Fastigheter och lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör byggnader och anläggningar som finns på fastigheten. 

Bild från Allévägen, Skutskär

Om du vill ha information om din egen eller någon annans fastighet kan du vända dig till Lantmäteriet. Det kan till exempel gälla frågor om fastighetsbeteckning, fastighetsgränser eller vem som är ägare till en fastighet.

Vi använder oss av referenssystemet Sweref 99 16.30.

Höjdsystem

Älvkarleby Kommun redovisar höjdnivåer i systemet RH2000.

Höjder som i kartor anges för vår kommun är ca 73 cm högre än i det gamla systemet (RH00).  Det är viktigt att tänka på skillnaden, till exempel vid projekteringar och byggen. Det är också viktigt att hålla reda på vilket system som en höjduppgift tillhör, eftersom det inte går att se enbart på en höjdkurva eller höjdsiffra. Alla kartor, filer och handlingar som innehåller höjduppgifter ska därför visa i vilket system de anges. 

Sidan granskades senast 2024-02-22