Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Fastigheter och lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör byggnader och anläggningar som finns på fastigheten. 

Bild från Allévägen, Skutskär

Om du vill ha information om din egen eller någon annans fastighet kan du vända dig till Lantmäteriet. Det kan till exempel gälla frågor om fastighetsbeteckning, fastighetsgränser eller vem som är ägare till en fastighet.Höjdsystem

Från den 1 maj 2016 redovisar kommunen höjduppgifter i det nya systemet RH2000.

Det gäller alla utritade och digitala kartor som lämnas ut.  Höjder som anges för vår kommun blir ca 73 cm högre än i det gamla systemet (RH00).  Det är viktigt att tänka på skillnaden, till exempel vid projekteringar och byggen. Det är också viktigt hålla reda på vilket system som en höjduppgift tillhör, eftersom det inte går att se enbart på en höjdkurva eller höjdsiffra. Alla kartor, filer och handlingar som innehåller höjduppgifter ska därför visa i vilket system de anges. 

Kom ihåg att alltid kontrollera vilket höjdssystem som använts. Det hjälper dig att undvika dyrbara misstag.  

Detta berör främst dig som redan använder höjddata och kartor med höjdinformation.

Kontakta gärna bygg- och miljöavdelningen om du har frågor.

Sidan granskades senast 2016-12-28