Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Lämna synpunkter på översiktsplanen

Vi har fått flera synpunkter och förslag under samrådstiden som nu är slut. Stort tack till dig som har tyckt till!

Vi sammanställer och bedömer allt som har kommit in. 
Det ligger till grund för ändringar som eventuellt kommer att genomföras innan utställningen av översiktsplanen. Utställningen sker troligen i höst eller vinter.

Nästa tillfälle att lämna synpunkter är under granskningsskedet.

Har du frågor om översiktsplanen?
Kontakta Johannes Siirtola, 026-830 44, johannes.siirtola@alvkarleby.se

Sidan granskades senast 2018-09-26