Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Lämna synpunkter på översiktsplanen

Utställningstiden för översiktsplanen är slut.
Tack för dina synpunkter!

Samtliga synpunkter kommer sammanställas och besvaras i en utställningsredogörelse. Redogörelsen presenteras i samband med antagandet av översiktsplanen.

Har du frågor om översiktsplanen?

Ring 026-830 00 och be att få prata med bygg- och miljöavdelningen om
översiktsplanen.

Sidan granskades senast 2020-01-09