Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pågående planarbete

Här hittar du detaljplaner och planprogram som är under arbete. Fastighetsförteckningen och vissa samrådsredogörelser publiceras inte på hemsidan.

Förslag till detaljplan för Siggeboda 3:3 mfl, resecentrum, Skutskär

Samrådshandlingar
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
MiljöpåverkanPDF

Samrådstid: 12 december 2019 - 31 januari 2020

Förslag till detaljplan för Riddersdal 2:11 mfl. Älvkarleby (bostadsändamål)

Samrådshandlingar
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
MiljöpåverkanPDF

Samrådstid: 12 december 2019 - 31 januari 2020

Förslag till detaljplan för del av Medora 168:12 – Missionskyrkan, Skutskär

Antagandehandlingar
Plan- och genomförandebeskrivningPDF
PlankartaPDF
Särskilt utlåtandePDF
Beslut antagande § 67 SamhällsbyggnadsnämdenPDF
Hur man överklagar Samhällsbyggnadsnämdens beslutPDF

Antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 11 Maj 2020 §67
Justerat protokoll: 15 Maj 2020
Laga Kraft: 5 Juni 2020

Förslag till detaljplan för del av Siggeboda 3:3 m fl, centrumutveckling vid Bodaån, Skutskär

Antagandehandlingar
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF

Beslut om antagen detaljplan kommunfullmäktige 2020-02-19PDF

Antagen av Kommunfullmäktige 2020-02-19
Justerat protokoll: 2020-02-26
Anslagen: 2020-02-28

Förslag till detaljplan för Tallmon 1:12, vård-, bostad och centrumändamål, Skutskär

Samrådshandlingar
PlankartaPDF
Plan-och genomförandebeskrivningPDF
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF

Samrådstid: 30 Mars 2020 - 11 Maj 2020


Sidan granskades senast 2020-05-19