Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Översiktsplan

Översiktsplanen visar hur kommunen vill använda mark och vatten och utveckla bebyggelsen på lång sikt.

I översiktsplanen föreslår kommunen var nya bostäder, industrier och verksamhetsområden ska ligga i framtiden.

Den pekar även ut vilka naturområden som ska skyddas och vilka nya gång- och cykelvägar som ska byggas. Detta och mycket mer hittar du i dokumenten nedan.

Översiktsplan

2020- 04-29 antogs den senaste översiktsplanen av fullmäktige.

Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 (digital version)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 (pdf)PDF
Kartbilagor PDF
KonsekvensbeskrivningPDF
UtställningsredogörelsePDF
Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande över översiktsplanenPDF

Sidan granskades senast 2020-11-15