Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Översiktsplan

Översiktsplanen visar hur kommunen vill använda mark och vatten och utveckla bebyggelsen på lång sikt.

Nu pågår arbetet med en ny översiktsplan.

I översiktsplanen föreslår kommunen var nya bostäder, industrier och handels-områden ska ligga i framtiden.

Översiktsplan

2009-09-30 antogs den senaste översiktsplanen av fullmäktige.

Översiktsplan 2009PDF
Bilaga grönplanPDF
SamrådsredogörelsePDF
Utlåtande över utställning av översiktsplan*PDF
Särskild sammanställning enligt miljöbalkenPDF
Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande över översiktsplanenPDF

Tillägg till översiktsplanen

Landsbygdsutveckling - LIS-områdenPDF i strandnära lägen, Laga kraft datum 2013-10-24
Särskilt utlåtandePDF
Granskningsyttrande från Länsstyrelsen Uppsala länPDF
Slutrapport naturvärden av strandzoner i ÄlvkarlebyPDF
Teckenförklaring - naturtypPDF
Teckenförklaring - översvämningPDF

*Bilaga 21-24 saknas, eftersom det är utlåtanden från privatpersoner. Enligt personuppgiftslagen (PUL) får inte personuppgifter publiceras utan tillåtelse.

Sidan granskades senast 2018-05-23