Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Livsmedel

Din säkerhet är grunden för reglerna kring livsmedelshantering. Ingen ska inte behöva bli sjuk av mat som innehåller farliga bakterier eller odeklarerade allergi­framkallande ämnen.

Lägga upp mat på tallrik

Konsumenten ska heller inte bli vilseledd av märkning eller presentation av maten. Det är företagarna som ansvarar för att livsmedlen de säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten

 

 

När behöver jag kontakta kommunen?

 • ägarbyte
 • om en ny verksamhet öppnas
 • om en verksamhet avslutas
 • om en anläggning byggs om
 • om sortimentet eller tillverkningssättet ändras
 • om produktionsvolymen ändras betydligt

Här hittar du anmälningsblanketter

Så här registrerar du din verksamhet

Du behöver fylla i en anmälan.
Anmälan ska vara inlämnad till Bygg och Miljö minst 2 veckor innan du ska starta.
Även om du inte fått något beslut från Bygg och Miljö så får du får starta verksamheten två veckor efter att anmälan lämnats in.

Varför ska jag registrera min verksamhet?

Bygg och Miljö är en kontrollmyndighet som arbetar på uppdrag av Livsmedelsverket, dit vi även årligen rapporterar kontrollresultatet. Livsmedelsverket i sin tur rapporterar resultatet till EU.

Syftet med att livsmedelsanläggningar ska registreras är att kontrollmyndigheten ska få kännedom om vilken typ av verksamhet du har och var anläggningen finns någonstans, så att myndigheten kan utföra offentlig kontroll.

Kontrollbesök

När anmälan har registrerats tar livsmedelsinspektören kontakt med dig för ett första besök.

Din verksamhet kommer även att riskklassas vilket innebär attt livsmedelsinspektörern räknar ut vilken risk din verksamhet kan ha på konsumenter och hur många kontrollbesök du behöver ha.

Antal kontrollbesök avgör även hur mycket du ska betala eftersom att du betalar en avgift enligt beslutad taxa efter avslutad kontroll.

Avgifter

Samhällsbyggnad tar ut 2 st avgifter:

 • Vid registrering eller ändring av verksamhet
 • Efter ett kontrollbesök

Se nedan för aktuell taxa

Sanktionsavgift(böter)

Du som startar eller övertar en livsmedelsverksamhet utan att göra en anmälan om registrering kommer att behöva betala en sanktionsavgift.

Storleken på sanktionsavgiften beror på verksamhetens omsättning, men lägst
5 000 kr och högst 75 000 kr.
För kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften 40 000 kr.

Sanktionsavgift tas även ut för den som byter organisationsnummer utan att anmäla detta. Exempelvis om ett företag som drivs som enskild firma ombildas till aktiebolag så innebär det att en ny juridisk person tar över, och en ny registrering krävs.

Andra tillstånd som kan behövas

Bygglov

om du ska bygg om lokalen.
Kontakta isåfall bygglovsrådgivningen via mail bygg.miljo@alvkrleby.se eller via telefon Måndag-Torsdag 11-12 och 13-14 på tel 026- 833 00.
Se mer information om bygglov

Tillstånd för servering av alkohol, försäljning av tobak och folköl

Om du vill servera alkohol, sälja folköl eller tobak behöver du ansöka om detta. Ett tips är att göra det i god tid innan du ska börja.

Här hittar du länk till information om alkohol, tobak och folköl

Fettavskiljare för avloppsvatten

Fettavskiljare ska installeras när behov av det finns. Verksamheter som kan behöva fettavskiljare är restauranger, livsmedelsbutiker, gatukök, livsmedelsproducenter och liknande verksamheter.


Matförgiftning eller klagomål

Matförgiftning

Länk till anmälan om matförgifrning eller ring oss_026-830 00.

Om du misstänker att du har blivit sjuk av något du har köpt eller blivit serverad i Älvkarleby kommun är det viktigt att du anmäler det till Bygg och Miljö så snart som möjligt.
Detta för att kommunen snabbt kan utreda och i bästa fall förhindra att fler drabbas.
Uppsök gärna en vårdcentral för provtagning för att om möjligt konstatera vad som orsakat matförgiftningen.
Det går bra att vara anonym men vi uppskattar gärna i så fall att du ringer direkt till en livsmedelsinspektör så att vi har möjlighet att få svar på fler frågor.

Tänk på att anonyma anmälningar kan vara svåra att utreda.Om du upptäcker att det är något fel hos ett livsmedelsförtag är vi intresserade av att få veta det så att vi åtgärda detta.

 • Finns det rester kvar av maten? Spara det i kylskåpet i sådana fall.
 • Symptom på matförgiftning kan vara illamående, kräkningar, magsmärtor och diarré. Symptomen kan uppträda allt ifrån någon timme efter det att man ätit till över en månad senare, beroende på vad som orsakat matförgiftningen.

Klagomål

 • Fel på märkning av varor
 • ingen märkning av produkter
 • Matvaror som inte förvaras säkert
 • felhantering av livsmedel
 
Sidan granskades senast 2023-12-19