Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Livsmedel

Din säkerhet är grunden för reglerna kring livsmedelshantering. Ingen ska inte behöva bli sjuk av mat som innehåller farliga bakterier eller odeklarerade allergi­framkallande ämnen.

Lägga upp mat på tallrik

Konsumenten ska heller inte bli vilseledd av märkning eller presentation av maten. Det är företagarna som ansvarar för att livsmedlen de säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten

 

 

När behöver jag kontakta kommunen?

 • ägarbyte
 • om en ny verksamhet öppnas
 • om en verksamhet avslutas
 • om en anläggning byggs om
 • om sortimentet eller tillverkningssättet ändras
 • om produktionsvolymen ändras betydligt

Här hittar du anmälningsblanketter

Så här registrerar du din verksamhet

Du behöver fylla i en anmälan.
Anmälan ska vara inlämnad till Bygg och Miljö minst 2 veckor innan du ska starta.
Även om du inte fått något beslut från Bygg och Miljö så får du får starta verksamheten två veckor efter att anmälan lämnats in.

Varför ska jag registrera min verksamhet?

Bygg och Miljö är en kontrollmyndighet som arbetar på uppdrag av Livsmedelsverket, dit vi även årligen rapporterar kontrollresultatet. Livsmedelsverket i sin tur rapporterar resultatet till EU.

Syftet med att livsmedelsanläggningar ska registreras är att kontrollmyndigheten ska få kännedom om vilken typ av verksamhet du har och var anläggningen finns någonstans, så att myndigheten kan utföra offentlig kontroll.

Sanktionsavgift(böter)

Du som startar eller övertar en livsmedelsverksamhet utan att göra en anmälan om registrering kommer att behöva betala en sanktionsavgift.

Storleken på sanktionsavgiften beror på verksamhetens omsättning, men lägst
5 000 kr och högst 75 000 kr.
För kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften 40 000 kr.

Sanktionsavgift tas även ut för den som byter organisationsnummer utan att anmäla detta. Exempelvis om ett företag som drivs som enskild firma ombildas till aktiebolag så innebär det att en ny juridisk person tar över, och en ny registrering krävs.

Vad händer efter registreringen?

Kontrollbesök

När du har fått ditt beslut om registrering och startat din verksamhet kommer Bygg och Miljö att kontakta dig för att boka in ett första kontrollbesök.

Vid det besöket kommer vi att gå igenom hur livsmedelskontrollen fungerar och titta på verksamheten och lokalerna.

Den första kontrollen är oftast föranmäld. Därefter sker kontroller med olika frekvens beroende på vilken verksamhet du har. Dessa kontroller är oftast inte föranmälda.

Riskklassning

Efter besöket kommer vi att göra en riskklassning av din verksamhet. Det innebär att beroende på din verksamhet så bestäms det hur många besök du ska få per år och hur mycket du ska betala för detta.

Den baseras bland annat:

 • Om du hanterar rått kött, kyckling eller fisk
 • hur stor verksamheten är
 • hur många portioner som serveras eller produceras
 • om du ska märka och förpacka livsmedel

Andra tillstånd som kan behövas

Bygglov

Ska du ändra, riva eller bygga nytt så kan ansökan om bygglov behövas. Kontakta isåfall bygglovsrådgivningen via mail bygg.miljo@alvkrleby.se eller via telefon Måndag-Torsdag 11-12 och 13-14 på tel 026- 833 00.
Ett tips är att göra det i god tid innan du ska börja.

Se mer information om bygglov

Tillstånd för servering av alkohol, försäljning av tobak och folköl

Om du vill servera alkohol, sälja folköl eller tobak behöver du ansöka om detta. Ett tips är att göra det i god tid innan du ska börja.

Här hittar du länk till information om alkohol, tobak och folköl

Fettavskiljare för avloppsvatten

Fettavskiljare ska installeras när behov av det finns. Verksamheter som kan behöva fettavskiljare är restauranger, livsmedelsbutiker, gatukök, livsmedelsproducenter och liknande verksamheter.

Matförgiftning eller klagomål

Matförgiftning

Länk till anmälan om matförgifrning eller ring oss_026-830 00.

Om du misstänker att du har blivit sjuk av något du har köpt eller blivit serverad i Älvkarleby kommun är det viktigt att du anmäler det till Bygg och Miljö så snart som möjligt så att vi kan utreda och i bästa fall förhindra att fler drabbas.

Symptom på matförgiftning kan vara illamående, kräkningar, magsmärtor och diarré. Symptomen kan uppträda allt ifrån någon timme efter det att man ätit till över en månad senare, beroende på vad som orsakat matförgiftningen.

Uppsök gärna en vårdcentral för provtagning för att om möjligt konstatera vad som orsakat matförgiftningen.

Finns det rester kvar av maten? Spara det i kylskåpet i sådana fall.

Det går bra att vara anonym men vi uppskattar gärna i så fall att du ringer direkt till en livsmedelsinspektör så att vi har möjlighet att få svar på fler frågor. Tänk på att anonyma anmälningar kan vara svåra att utreda.

Klagomål

Om du upptäcker att det är något fel hos ett livsmedelsförtag är vi intresserade av att få veta det så att vi åtgärda detta.

Exempel kan vara:

 • Fel på märkning av varor
 • ingen märkning av produkter
 • Matvaror som inte förvaras säkert
 • felhantering av livsmedel

 

Sidan granskades senast 2023-03-23