Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Jättebjörnloka

I jättebjörnloka finns ett ämne som är irriterande på huden. Du kan få blåsor och rodnader som gör ont och som varar i veckor.

Om du har blivit bränd ska du tvätta huden noga. Du kan också smörja med kylbalsam för att lindra besvären. Skydda huden mot solljus under minst en vecka.

Kontakta vårdcentralen om du har blivit bränd på ett stort hudområde. Du kan också ringa 1177 för att få rådgivning. 

Vad är jätteloka?

Jättebjörnloka, även kallad jätteloka, är en hög och ståtlig växt som sprider sig mycket lätt. En enda planta kan producera upp till 20 000 frön.

Bild på jättebjörnloka

Så känner du igen jättelokan

Jättelokan växer vanligtvis till 2-3 meter, men kan bli ännu högre. Bladen kan bli en meter breda och tre meter i längd. Blommorna är vita i flockar och kan bli upp till 0,5 meter i diameter. Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) påminner svagt om hundkex men blir betydligt större.
Den växer framför allt i fuktiga områden, men kan även växa på torrare platser som i vägkanter och banvallar. 
Mindre exemplar av växten kan förväxlas med andra flockblommiga örter som spenört, kvanne eller vanlig björnloka.

Varför bekämpa jättebjörnloka?

Vissa arter trivs helt enkelt för bra i sin nya miljö och kan tränga ut annan växtlighet.  Jättebjörnlokan har inga stora krav på jordmån och sprider sig effektivt med frön. Fröna kan ligga i jorden och vänta på att gro i uppemot 7 år. Man får räkna med att hålla utkik efter eventuella fröplantor i upp till 7-10 år.

Vem har ansvaret

Markägare eller den som har nyttjanderätt för en fastighet har ansvaret för att bekämpa växten. Om man inte själv kan bekämpa jätteloka på sin fastighet kan man söka efter trädgårdstjänster i branschregister.

Längs allmänna vägar/järnvägar är det Trafikverket som ansvarar för borttagning av jätteloka inom vägområdet.

För att bekämpningen ska vara framgångsrik behöver alla drabbade markägare inom ett område samverka. Enstaka åtgärder utan plan och samordning är dömda att misslyckas. Bekämpningen måste pågå fortlöpande under flera år för att få bukt med jättelokan. Kommunen kan inte i nuläget tvinga privata markägare att bekämpa växten utan enbart ge råd om hur.

Tipsa oss

Det finns inte så många kända bestånd av jättelokan i Älvkarleby kommun men bygg-och miljökontoret har indikationer på att jättelokan ökar i antal. Cirka 10 kända exemplar finns t.ex. efter Hyttövägen.

För att kunna identifiera och kartlägga var jättelokorna växer - både på kommunalt ägd mark och privat mark - behöver vi din hjälp.
Om du misstänker jättebjörnloka är vi tacksamma för att få veta det. E-posta till bygg.miljo@alvkarleby.se och ange

  • närmaste adress och/eller fastighetsbeteckning
  • riktning och avstånd från adressen
  • kort vägbeskrivning om det är svårt att hitta
  • storlek och antal plantor

Ange också dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig om vi behöver mer information.

Sidan granskades senast 2019-06-24