Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

LONA-projekt

Under 2020 startar fyra så kallade LONA-projekt i Älvkarleby kommun.

LONA-satsningen innebär att statliga bidrag finansierar lokala naturvårdsprojekt med upp till 50 %. Kommunen och andra aktörer i projektet bidrar med kontant finansiering, med arbetstid eller ideellt arbete.

Båtforstorpet

Bild på Båtforstorpet

Båtfors naturreservat och Båtforstorpet ligger vid Dalälven. I projektet produceras en film om natur- och kulturvärden i Båtforstorpets närområde. Våren 2021 planeras en bussresa hit för allmänheten, med fika och möjlighet till guidning.
Projektet genomförs av Älvkarleby kommun och Upplandsstiftelsen.

Rotskär

Bild från Rotskär.

Vi utreder en framtida bildning av naturreservat på Rotskär i Skutskär. Projektet tar fram förslag till avgränsning, föreskrifter och skötselplan. En utredning om tillgänglighet och en plan för den information, service och tillgänglighet som ska finnas i området ingår också i projektet.

Projektet genomförs av Älvkarleby kommun och Upplandsstiftelsen.

Invasiva arter

Bild på jättebjörnloka

Vi kartlägger invasiva arter i kommunen, i samarbete med Natur-skyddsföreningen och Upplands-stiftelsen. Kartläggningen omfattar

  • blomsterlupin
  • jättebalsamin
  • den giftiga jättelokan
  • parkslide
  • vresros

I ett andra steg inleder vi arbetet med att bekämpa dessa arter.

Lill-Sandören

Bild på Lill-Sandören

Lill-Sandören i Älvkarleby lockar till både båt- och friluftsliv. De öppna, sandrika markerna är en plats med höga värden för biologisk mångfald.

Tillsammans med Östanå bysam-fällighetsförening och Upplands-stiftelsen röjer vi igenväxande platser för att främja förutsättningarna för biologisk mångfald, främst pollinerande insekter.

Vi tar fram informationsmaterial och genomför en fördjupad inventering av insekter och kärlväxter.

Sidan granskades senast 2020-10-19