Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Trädfällning

Att fälla, beskära eller plantera träd på kommunal mark är inte tillåtet.

Har du upptäckt ett träd som kan utgöra en skaderisk? Då är vi tacksamma för att du anmäler det. Tekniska avdelningen bedömer om risken är akut och om trädet måste tas ned.

Ansökan om trädfällning

Om du önskar få ett träd nedtaget på kommunens mark ska du fylla i blanketten längst ner på sidan och skicka in den till oss.

Vi bedömer ansökan utifrån trädets

  • betydelse för området som helhet
  • estetiska och ekologiska värden
  • kondition

Två gånger om året bedömer vi ansökningar. Därför kan det dröja innan du får vårt beslut. Skicka in din ansökan senast den 30 juni eller den 31 december.

Träd är viktiga både för miljö och för natur- och kulturupplevelser.
De förhindrar översvämningar, bildar syre och filtrerar bort luftföroreningar. Därför tar vi sällan ner friska träd. Vi fäller inte heller träd bara för att de skuggar eller fäller löv på en intilliggande tomt.

Fritidshuggning

Du kan även ansöka om att själv ta bort träd på kommunens mark. Ett avtal om fritidshuggning ska i så fall skrivas mellan dig som söker och kommunen. Avtalet innebär att den som söker får köpa träden på rot.

För att ansökan ska kunna godkännas måste arbetet utföras på ett yrkesmannamässigt sätt. Grannar och övriga som kan påverkas ska ha informerats om trädfällningen.

Vill du åtgärda träd och vegetation i anslutning till ditt bostadsområde? Kontakta din styrelse eller fastighetsägare för att göra ansökan om du bor i en

  • bostadsrättsförening
  • samfällighetsförening
  • hyresrätt

På så sätt blir det enklare för oss att hantera er ansökan.

Bortforsla och återställa

När du själv bekostar trädfällning eller beskärning måste du även se till att forsla bort allt skräp och att återställa marken.

Avgifter

Om trädfällningen utförs betalar du som sökande en avgift på 750 kr per timme (inklusive moms). Om du också har tecknat ett avtal om fritidshuggning köper du träden på rot. Avgiften per träd är 300 kr inkl moms.

Privat mark

Normalt krävs inte marklov för att fälla träd på egen fastighet. 
För att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan kommunen ändå i detaljplan och områdesbestämmelse besluta att marklov krävs för att fälla träd.

När ansökningar om marklov för trädfällning behandlas ska kommunen väga allmänna intressen mot enskilda intressen.

Bygglovenheten handlägger ansökningar och lämnar information om lovplikten.

Kommunen bekostar inte trädfällning eller andra åtgärder på privat mark.

Sidan granskades senast 2023-09-12