Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Samhällsplanering

Skutskär

Bild tagen av Sveriges Radio

Kommunen har huvudansvaret för hur mark och vattenområden bör användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad. Detta kallas för det kommunala planmonopolet.

Den fysiska planeringen styrs av flera lagar. Plan- och bygglagen och miljöbalken är de mest betydelsefulla.

Planläggning är en demokratisk process vars syfte är att mark- och vattenområden ska användas för de ändamål som området är bäst lämpad för. Det finns alltid utrymme för sakägare och intressenter att framföra sina synpunkter under planprocessen.

Genom god planering säkerställer kommunen att det finns områden för nutida och för framtida behov, som service och boende. Planeringen är även till för att skydda områden som har höga värden. Det kan till exempel handla om natur- och friluftsvärden. Att skapa ett samhälle som är hållbart för kommande generationer är av största vikt.

Det finns tre typer av kommunala fysiska planer: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Gällande planer och områdesbestämmelser

I kommunens digitala planarkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du söka fram gällande detaljplaner via kommunens karta. Zooma och klicka dig fram i kartan eller sök på en adress i sökfältet.

Kommunens Översiktsplan kan ses genom vår digitala story map.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan granskades senast 2021-10-01