Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Adresser och namnsättning

Älvkarleby kommun ansvarar för adressättning och namnsättning och kan hjälpa dig att få en korrekt adress.

Namnsättning

När kommunen har satt en ny adress informeras Lantmäteriet, Skatteverket och PostNord automatiskt.
När nya tomter/fastigheter bildats i ett område behöver de få en egen adress.
I första hand får fastigheten ett ledigt adressnummer.

Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen längre tid eftersom ett nytt namn måste beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunen sätter namn på:

  • Vägar
  • Parker
  • Adressområden
  • Kommundelar
  • Byggnader och anläggningar (tex skolor och förskolor)

Namnberedningen

Bygg- och miljöavdelningen tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen utgör namnberedning och tar fram förslag till nya namn och ändringar i befintlig namnsättning. Därefter behandlas förslagen politiskt i samhällsbyggnadsnämnden.

Lägenhetsregistret

Du som fastighetsägare måste anmäla lägenheter till kommunen för att få lägenhetsnummer som kan registreras i det nationella lägenhetsregistret.

Sidan granskades senast 2023-06-07