Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Ansök om en detaljplan - Planbesked

Om du planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked.

Om du planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked. Ett beslut om planbesked ska fattas inom 4 månader från det att ansökan inkommit. I beslutet om planbesked får du svar på om kommunen har för avsikt att börja ett planarbete eller inte.

Om kommunen beslutar att inleda ett planarbete anges även vilket år som arbetet med detaljplanen förväntas börja. Ett beslut om planbesked kan inte överklagas. Kommunen tar ut en avgift för planbesked enligt gällande taxa.

Börja gärna med att kontakta oss

Om du vill ansöka om planbesked rekommenderar vi dig att börja med att kontakta bygg- och miljöavdelningen för ett kostnadsfritt personligt möte. Under mötet tittar vi på ditt förslag och hjälper dig med hur du förbereder din ansökan.

Sidan granskades senast 2024-02-20