Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Planer som nyligen vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anta följande detaljplaner med angivna laga kraftdatum.

Detaljplan för Nygatan- Hårsta, Skutskär 2023-10-05 Pdf, 3 MB.

Ändring av detaljplan för del av Rotskär, Skutskär 2023-08-16 Pdf, 16.9 MB.

Detaljplan för Siggeboda 3:3 Resecentrum, Skutskär 2023-05-31 Pdf, 1.9 MB.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 14 kap. plan- och bygglagen, måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får dock talan väckas även senare.

Vi har alla våra plankartor i digitalt format.

I vårt digitala planarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka fram gällande detaljplaner via en karta. Zooma och klicka dig fram i kartan eller sök på en adress i sökfältet.

Sidan granskades senast 2023-10-06