Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Gestaltningsprogram

Arkitektur, form och design formar på olika sätt samhället och invånarnas vardag.

Bild på Centralgatan

Med det som grund är människor och deras behov utgångspunkten för hur livsmiljön utformas i vårt samhälle. I Skutskär har det länge funnits behov av att förtydliga centrum och skapa riktlinjer för utformningen av det offentliga rummet. Det nya gestaltningsprogrammet antogs av kommunfullmäktige våren 2023.

Programmet uttrycker en gemensam ambition och en kvalitetsnivå för både byggnader och utemiljöer när det gäller

  • arkitektoniskt uttryck
  • material
  • teknik och utförande

Det är en vägledning för hur gator och grönytor, allmänna platser och parkeringar kan utformas, möbleras och belysas. Programmet är även tänkt att fungera som en vägledning vid bygglovsprövning och när nya detaljplaner tas fram. Alltså en förutsättning för alla som planerar, bygger och förvaltar centrum.

Gestaltningsprogrammet finns i både digital version och i pdf-format.

Sidan granskades senast 2023-10-17