Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Översiktsplan

Översiktsplanen visar hur kommunen vill använda mark och vatten och utveckla bebyggelsen på lång sikt.

Översiktsplanen ska täcka hela kommunens yta och hållas aktuell. Den visar i grova drag hur kommunen vill att stad och land ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas av olika skäl. Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov men är inte bindande.

Översiktsplan

2020- 04-29 antogs den senaste översiktsplanen av fullmäktige.

Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 (digital version) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 (pdf) Pdf, 8.2 MB.
Kartbilagor Pdf, 56.9 MB.
Konsekvensbeskrivning Pdf, 3.1 MB.
Utställningsredogörelse Pdf, 2.6 MB.
Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande över översiktsplanen Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2022-08-24