Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Översiktsplan

Planen visar hur kommunen vill använda mark och vatten och utveckla bebyggelsen på lång sikt.

Översiktsplanen ska täcka hela kommunens yta och hållas aktuell. Den visar i grova drag

  • hur kommunen vill att stad, land och vatten ska utvecklas,
  • vilka områden som ska bevaras och bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och annan utveckling
  • var utveckling och ny bebyggelse inte är lämpligt.

Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov men är inte bindande.
Den senaste översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2020.

Sidan granskades senast 2023-12-13