Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vad tycker du?

Den senaste översiktsplanen för Älvkarleby kommun antogs av kommunfullmäktige år 2020. Nu jobbar vi med en strategi inför kommande översiktsplanering och vill gärna ha inspel.

Dina synpunkter och förslag betyder mycket för vårt arbete. Vad är viktigt för dig? Du kan skicka in åsikter och idéer om du bor eller jobbar här, går i skolan, driver företag eller är aktiv i en förening.

Du kan till exempel tycka till om

  • natur, vatten och klimat
  • bebyggelse och industrimark
  • vindkraft
  • utveckling av skolor
  • centrum

Berätta också om du tycker att något saknas eller är otydligt i den nuvarande översiktsplanen, Översiktsplan 2050. Den finns längre ner på sidan, dels som pdf, dels i digital version.Vad händer sen?

Synpunkter och inspel har stor betydelse för vårt arbete med planeringsstrategin. Den blir klar under våren och visar bland annat

  • hur kommande översiktsplanering ska gå till
  • vilka fokusområden vi behöver arbeta med
  • om ny lagstiftning vi behöver ta hänsyn till

I juni 2024 ska planeringsstrategin vara klar för beslut i kommunfullmäktige.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen har betydelse för hur vi arbetar med detaljplaner, bygglov och tillståndsansökningar. Den visar hur kommunen vill

  • använda mark- och vattenområden
  • utveckla och bevara den byggda miljön

Planen hjälper oss också att sätta enskilda beslut i ett större perspektiv och gynnar utvecklingen på lång sikt.

Sidan granskades senast 2024-01-08