Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vatten och avlopp

I Älvkarleby kommun ansvarar Gästrike Vatten AB för kommunalt vatten och avlopp. För att säkra kvalitén på vattnet tas regelbundet prover i vattenverk och ledningsnät.

Gästrike Vatten arbetar också med avledning och rening av avloppsvatten. 
På Gästrike Vattens webbplats hittar du information om t ex avgifter och varför det inte är tillåtet med avfallskvarnar i Älvkarleby kommun.

Bor du utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp ansvarar du själv för ditt dricksvatten och avlopp.

Har du eller behöver du ha eget avlopp?

Om man inte har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp får man göra en så kallad enskild avloppsanläggning.
För att anlägga ett avlopp krävs tillstånd från kommu­nens miljöenhet. I vissa fall räcker det med en anmälan. Förändringar av avloppet ska anmälas till kommunens miljöavdelning.

Har du slamtömning?

Hushåll som inte är anslutna till kommunalt avlopp utan har sluten tank eller slamavskiljare får slamtömning utförd via Gästrike Återvinnare. Enligt de kommunala föreskrifterna om avfallshantering ska enskilda avloppsanläggningar tömmas minst en gång per år. Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker enligt schema eller via bud.

Vill du tömma mer sällan?

Om du bedömer att anläggningen kan tömmas mer sällan, kan du ansöka om förlängt tömningsintervall. Förlängt slamtömningsintervall kan beviljas för enskilda avlopp med särskilt låg belastning om det kan ske utan risk för människors hälsa och miljön.

Sidan granskades senast 2023-03-23