Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Badvatten, strandbad


Strandbad

I Älvkarleby kommun finns många fina badplatser vid stränder. Återkommande under badsäsongen (juni-augusti) tas vattenprover vid strandbaden i kommunen. Resultaten läggs in löpande på Hav och Vatten myndighetens webbplats Badplatsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du se resultaten från provtagningarna från Sveriges alla kommuner.

På webbplatsen finns den senaste informationen om badvattnet vid de kommunala badplatserna och kan söka efter årets resultat. Där finns även resultat från tidigare år. Den information som finns tillgänglig är vattentemperatur, vattenkvalitet och uppgift om algblomning. Här finns även allmän information om badklåda och länkar.


Vattenkvalitet

När man bedömer vattenkvalitet tittar man främst på förekomst av vissa tarmbakterier samt det totala antalet koliforma bakterier. Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Vattenkvaliteten vid provtagningstillfället bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt ur hygienisk synpunkt. Man bör komma ihåg att ett enstaka provresultat inte ger en fullständig bild av vattenkvaliteten. Enstaka analyser ger dock en indikation på vattenkvaliteten vid provtagningstillfället.

Vid försämrade resultat behöver badplatsen övervakas extra noga och eventuellt utredas vidare. Kommunen kan avråda från bad om det kan innebära risk för hälsan. Om ett bad däremot får otjänligt vatten, bör man avstå från bad tills att nya prover visar att det går att bada igen. Ofta beror en enstaka anmärkning på tillfälligheter, som att det varit kraftiga regn vid provtagningstillfället, strömmar, vindriktning, eller att det var ovanligt många badande den dagen. Även sjöfåglar eller andra djur kan
bidra till de förhöjda bakteriehalter.

Algblomning kan ge hälsobesvär. Undvik då bad och annan nära kontakt med vattnet om det inte är så klart som det brukar vara och ytan täcks av en grönbrun hinna eller fina trådar. Barn och djur bör vara extra försiktiga.


Bassängbad

Med bassängbad menas en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många människor. Det kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, plaskdammar, badtunnor eller flyttankar i olika former och storlekar, som finns inomhus eller utomhus.

Bassängbad är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 §, Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Verksamheten ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden senast sex veckor innan verksamheten startar.

Använder du till exempel en badtunna eller pool för privat bruk så behöver du inte göra en anmälan. Erbjuder du däremot bassängbad eller badtunna i en verksamhet som till exempel konferensanläggning, lägerverksamhet och liknande så behöver en anmälan göras.


Kom gärna med synpunkter

Det är viktigt att vattnet håller god kvalitet för att undvika eventuella risker som kan vara fara för hälsan. Huvudmannen för strand- eller bassängbadet har ansvaret för badvattnets kvalitet. Bygg- och miljöavdelningen utför tillsyn på strand- och bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som utnyttjas av många människor.

Har du som privatperson synpunkter på exempelvis skötseln av stranden eller ett bassängbad ska du i första hand vända dig till den som driver anläggningen. Om det inte blir någon förändring är du välkommen att kontakta bygg- och miljöavdelningen.

Sidan granskades senast 2022-12-30