Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Dricksvatten

För att vara säker på att dricksvattnet håller en bra kvalitet finns det regler som den som producerar och den som tillhandahåller dricksvattnet måste följa.

Regler om dricksvatten

Det finns bland annat krav på hur dricksvattnet bereds och hur underhållet sköts av exempelvis vattenverk och rör för att distribuera dricksvattnet. Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter innehåller bland annat krav på

  • Egenkontroll
  • Faroanalys
  • Provtagnings- och analysfrekvens
  • Analysparametrar och gränsvärden
  • Åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet

Gäller det här mitt vatten?

Dricksvattenföreskrifterna gäller för anläggningar som i genomsnitt erbjuder 10 kubikmeter dricksvatten eller mer per dygn eller försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.

Dricksvatten som erbjuds eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av dessa föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek.

Du som driver ett livsmedelsföretag (t.ex. café, restaurang) med eget vatten, där dricksvatten används till livsmedelsberedning eller dryck, omfattas av dricksvattenföreskrifterna. Du som t.ex. driver en campingplats, hyr ut bostäder eller har en annan liknande verksamhet med eget vatten och tillhandahåller dricksvatten till konsumenter omfattas också av dricksvattenföreskrifterna.

Allmänna dricksvattenanläggningar

Älvkarleby Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Älvkarleby kommun.
Bolaget testar regelbundet vattenkvaliteten för de kommunala dricksvattenanläggningarna.
Bygg och Miljöavdelningen får alltid kännedom om dessa analysrapporter. Dessutom utövar vi tillsyn på dessa vattenverk enligt en förutbestämd tidsplan.

Eget vatten

Älvkarleby kommun har ett väl utbyggt VA-nät. Det är få hushåll som har egna vattentäkter som grävd eller borrad brunn.
Kommunen ansvarar inte för vattnets kvalitet i dessa fall. Som fastighetsägare måste du själv ha koll på ditt dricksvatten. Det är därför lämpligt att regelbundet kolla kvaliteten på vattnet. Vänd dig till ett analysföretag där du får både provtagnings-flaskor och instruktioner om hur du ska göra.

Skötsel av brunn
En vattentäkt kräver tillsyn och skötsel för att man inte ska få problem med vatten-kvaliteten. Du kan läsa mer på Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information
Har du egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk? Då behöver du själv ha koll på att dricksvattnet är säkert att dricka. Du bör provta vattnet och se över dricksvattenanläggningen regelbundet. På livsmedelverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vad det innebär att ha en egen dricksvattenanläggning.
Du kan även läsa mer i broschyren ” Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk”. Pdf, 8.3 MB.

Kontakta oss
Om du har en dricksvattenanläggning som uppfyller kraven om kommersiell/offentlig verksamhet behöver den registreras.
Älvkarleby kommun kan hjälpa dig att bedöma om dricksvattenanläggningen behöver registreras eller inte.

Om din verksamhet omfattas av krav på registrering måste du uppfylla kraven i dricksvattenföreskrifterna.


Sidan granskades senast 2023-01-12