Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Eget vatten

Älvkarleby kommun har ett väl utbyggt VA-nät. Det är få hushåll som har egna vattentäkter som grävd eller borrad brunn.

Kommunen ansvarar inte för vattnets kvalitet i dessa fall. Som fastighetsägare måste du själv ha koll på ditt dricksvatten. Det är därför lämpligt att regelbundet kolla kvaliteten på vattnet. Vänd dig till ett analysföretag där du får både provtagnings-flaskor och instruktioner om hur du ska göra. 

Hushåll med enskild brunn

Kontakta kommunen i god tid om du märker att du kommer få brist på vatten i din brunn. Vi erbjuder i så fall vatten för matlagning och dryck, som du får hämta vid ett tappställe. Du får hämta så mycket vatten som du själv kan bära. Vid behov kan vi också erbjuda dricksvatten för djur, till självkostnadspris.

Skötsel av brunn

En vattentäkt kräver tillsyn och skötsel för att man inte ska få problem med vatten-kvaliteten. Du kan läsa mer i broschyren "Sköt om din brunn”.

Information

Egna brunnar omfattas av Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. För större enskilda vattentäkter som vattenföreningar, gäller istället Livsmedels-verkets föreskrifter.

Sidan granskades senast 2018-06-07