Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Eget vatten

Älvkarleby kommun har ett väl utbyggt VA-nät. Det är få hushåll som har egna vattentäkter som grävd eller borrad brunn.

Kommunen ansvarar inte för vattnets kvalitet i dessa fall. Som fastighetsägare måste du själv ha koll på ditt dricksvatten. Det är därför lämpligt att regelbundet kolla kvaliteten på vattnet. Vänd dig till ett analysföretag där du får både provtagnings-flaskor och instruktioner om hur du ska göra.

Skötsel av brunn

En vattentäkt kräver tillsyn och skötsel för att man inte ska få problem med vatten-kvaliteten. Du kan läsa mer i broschyren "Sköt om din brunn”.

Information

Egna brunnar omfattas av Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. För större enskilda vattentäkter som vattenföreningar, gäller istället Livsmedels-verkets föreskrifter.

Sidan granskades senast 2019-10-03