Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vattenskyddsområden

Vi är vana vid att alltid ha bra vatten i kranarna. För att det ska fungera måste vi skydda våra vattentäkter.

I Älvkarleby kommun finns tre vattenskyddsområden: 

  • Kronsågen
  • Marma
  • Östanå

Skyddsområdet är indelat i en inre och en yttre skyddszon. Inom inre skyddszon är det strängare regler.

Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa att grundvattentillgången i Älvkarleby kommun kan användas som dricksvatten under lång tid.

Gästrike Vatten AB är huvudman för vattentäkterna i kommunen.


Vad gäller för dig som bor eller vistas inom skyddsområdena

Du som bor i eller vistas inom skyddsområden måste vara extra försiktig med kemikalier. Det gäller till exempel när du tvättar bilen och sköter trädgården.

För dig som bor eller har verksamhet inom vattenskyddsområdet gäller hårdare krav för allt som kan innebära en risk för förorening av grundvattentäkten. Vissa åtgärder är förbjudna och andra kräver tillstånd. Generellt ska du alltid vidta försiktighets-åtgärder för att en olycka inte ska hända. Spill och läckage ska kunna samlas upp om en olycka händer. Det kan handla om hantering och förvaring av kemikalier, biltvätt, gräv- och schaktarbeten, uppställning av fordon, spridning av bekämpningsmedel, borrning för bergvärme med mera.


Vattenskyddsföreskrifterna

För att minska risken för olyckor har Länsstyrelsen beslutat om särskilda skyddsföreskrifter. Vattenskyddsföreskrifterna kan ses som ett komplement till vad som redan gäller för området enligt andra bestämmelser. Läs mer på länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan granskades senast 2023-10-16