Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Anslagstavla

Från och med 2018 är kommunens anslagstavla digital.
Välkommen hit!

Här anslås kallelse till kommunfullmäktige, en vecka före sammanträdet. Anslag om beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder finns också här. Originalprotokollen finns i kommunhuset i Skutskär.
De flesta protokollen är också tillgängliga digitalt.

Anslag, kallelser och kungörelser

 • 2018-11-16
  Kungörelse
  Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om samråd för förslag till detaljplan för Östanån 136:26 (Gröna Källan), Älvkarleby. Den som vill lämna synpunkter på förslaget måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2018-11-15
  Samhällsbyggnadsnämnden
  Protokoll från sammanträdet den 12 november 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2018-11-13
  Kungörelse
  Kommunfullmäktige har beslutat att anta en detaljplan vid sammanträde den 7 november 2018, i enlighet med 5 kapitlet §29 Plan- och bygglagen.
 • 2018-11-13
  Kommunfullmäktige
  Protokoll från sammanträdet den  7 november 2018 är nu justerat.
  Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

 • 2018-11-12
  Gästrike Räddningstjänst
  Protokoll från Räddningsdirektionens sammanträde den 26 oktober 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2018-11-09
  Utbildnings- och omsorgsnämnden
  Protokoll från sammanträdet den 6 november är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2018-11-06
  Utbildnings- och omsorgsnämnden
  Paragraferna 212-214 i protokoll från arbetsutskottets extra sammanträde den 6 november 2018 har direktjusterats. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2018-11-05
  Valnämnden
  Protokoll från sammanträdet den 5 november 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2018-10-31
  Samhällsbyggnadsnämnden
  Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 29 oktober 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2018-10-30
  Kommunstyrelsen
  Protokoll från sammanträdet den 24 oktober 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Hur går det till?

Vid alla sammanträden skrivs ett protokoll. Det undertecknas av ordförande och en eller två justerare som kontrollerar att beslutet är rätt formulerat. När protokollet är justerat anslås det här på anslagstavlan.

Anslaget visar

 • vilket sammanträde det gäller
 • vilka beslutsparagrafer som protokollet omfattar
 • när protokollet är justerat och
 • när det anslagits.

Hur överklagar man?

Anslaget sitter uppe i tre veckor. Under den tiden kan du överklaga beslutet om du

 • är folkbokförd
 • äger en fastighet eller
 • är taxerad för kommunalskatt

i kommunen.

Din överklagan skickar du till Förvaltningsrätten i Uppsala län. De kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar.

För att överklagandet ska gälla måste det antingen vara poststämplat eller inskickat via e-post senast kl 23.59 den sista dagen som anslaget sitter uppe.

Sidan granskades senast 2018-08-16