Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Anslagstavla

Från och med 2018 är kommunens anslagstavla digital.
Välkommen hit!

Här anslås kallelse till kommunfullmäktige, en vecka före sammanträdet. Anslag om beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder finns också här. Originalprotokollen finns i kommunhuset i Skutskär.
De flesta protokollen är också tillgängliga digitalt.

Anslag, kallelser och kungörelser

 • 2020-01-22
  Överförmyndarnämnden
  Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde den 20 januari 2020 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2020-01-21
  Kungörelse
  Upphävande av strandskydd inom detaljplanen ”Detaljplan för Vattenfall Utveckling Östanån 15:3, Prästgården 1:1 m fl, Industriområde i Älvkarleby samhälle, Älvkarleby kommun, Uppsala län”.
 • 2020-01-21
  Kungörelse
  Upphävande av strandskydd inom detaljplanen ”Detaljplan för Medora 152:1 m fl, Industriområde för Skutskärs bruk, Älvkarleby kommun, Uppsala län”.
 • 2020-01-15
  Samhällsbyggnadsnämnden
  Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 13 januari 2020 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2020-01-09
  Utbildnings- och omsorgsnämnden
  Protokoll från arbetsutskottets extra sammanträde den 9 januari 2020 har direktjusterats. Den som vill överklaga beslutet måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2019-12-12
  Kungörelse
  Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-12-09 §175 beslutat om samråd för förslag till detaljplan Siggeboda 3:3 m.fl. Resecentrum Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala län. Den som vill lämna synpunkter på förslaget måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2019-12-12
  Kungörelse
  Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-12-09 §173 beslutat om samråd för förslag till detaljplan Riddersdal 2:11 m.fl. Älvkarleby kommun, Uppsala län. Den som vill lämna synpunkter på förslaget måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2019-03-07
  Utbildnings- och omsorgsnämnden
  Protokoll från sammanträdet den 5 mars 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Hur går det till?

Vid alla sammanträden skrivs ett protokoll. Det undertecknas av ordförande och en eller två justerare som kontrollerar att beslutet är rätt formulerat. När protokollet är justerat anslås det här på anslagstavlan.

Anslaget visar

 • vilket sammanträde det gäller
 • vilka beslutsparagrafer som protokollet omfattar
 • när protokollet är justerat och
 • när det anslagits.

Hur överklagar man?

Anslaget sitter uppe i tre veckor. Under den tiden kan du överklaga beslutet om du

 • är folkbokförd
 • äger en fastighet eller
 • är taxerad för kommunalskatt

i kommunen.

Din överklagan skickar du till Förvaltningsrätten i Uppsala län. De kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar.

För att överklagandet ska gälla måste det antingen vara poststämplat eller inskickat via e-post senast kl 23.59 den sista dagen som anslaget sitter uppe.

Sidan granskades senast 2018-08-16