Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Anslagstavla

Från och med 2018 är kommunens anslagstavla digital.
Välkommen hit!

Här anslås kallelse till kommunfullmäktige, en vecka före sammanträdet. Anslag om beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder finns också här. Originalprotokollen finns i kommunhuset i Skutskär.
De flesta protokollen är också tillgängliga digitalt.

Anslag, kallelser och kungörelser

 • 2020-04-01
  Utbildnings- och omsorgsnämnden
  Protokoll för arbetsutskottets extra sammanträde den 31 mars 2020 har direktjusterats. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2020-04-01
  Överförmyndarnämnden
  Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde den 23 mars 2020 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2020-03-31
  Kommunstyrelsen
  Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 25 mars 2020 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2020-03-31
  IT-nämnden
  Protokoll från sammanträdet den 20 mars 2020 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2020-03-31
  Lönenämnden
  Protokoll från sammanträdet den 20 mars 2020 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2020-03-30
  Kungörelse
  Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-03-23 §41 beslutat om samråd för förslag till detaljplan Tallmon 1:12 m.fl. Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala län. Den som vill lämna synpunkter på förslaget måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2020-03-27
  Samordningsförbundet
  Protokoll från sammanträdet den 19-25 mars 2020 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast den 15 april 2020.
 • 2020-03-26
  Samhällsbyggnadsnämnden
  Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 23 mars 2020 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2020-03-26
  Samhällsbyggnadsnämnden
  Protokoll från sammanträde den 23 mars 2020 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.
 • 2020-03-26
  Kommunstyrelsen
  Protokoll från sammanträde den 25 mars 2020 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Hur går det till?

Vid alla sammanträden skrivs ett protokoll. Det undertecknas av ordförande och en eller två justerare som kontrollerar att beslutet är rätt formulerat. När protokollet är justerat anslås det här på anslagstavlan.

Anslaget visar

 • vilket sammanträde det gäller
 • vilka beslutsparagrafer som protokollet omfattar
 • när protokollet är justerat och
 • när det anslagits.

Hur överklagar man?

Anslaget sitter uppe i tre veckor. Under den tiden kan du överklaga beslutet om du

 • är folkbokförd
 • äger en fastighet eller
 • är taxerad för kommunalskatt

i kommunen.

Din överklagan skickar du till Förvaltningsrätten i Uppsala län. De kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar.

För att överklagandet ska gälla måste det antingen vara poststämplat eller inskickat via e-post senast kl 23.59 den sista dagen som anslaget sitter uppe.

Sidan granskades senast 2018-08-16