Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Anslagstavla

Från och med 2018 är kommunens anslagstavla digital.
Välkommen hit!

Här anslås kallelse till kommunfullmäktige, en vecka före sammanträdet. Anslag om beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder finns också här. Originalprotokollen finns i kommunhuset i Skutskär.
De flesta protokollen är också tillgängliga digitalt.

Anslag, kallelser och kungörelser


 • Kommunstyrelsen
  Protokoll från sammanträdet den 13 oktober 2021 har blivit omedelbart justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

 • Utbildningsnämnden
  Protokoll från sammanträdet den 12 oktober 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

 • Samhällsbyggnadsnämnden
  Protokoll från sammanträdet den 11 oktober 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

 • Omsorgsnämnden
  Protokoll från sammanträdet den 5 oktober 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

 • Kommunstyrelsen
  Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 29 september 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

 • Utbildningsnämnden
  Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 28 september 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

 • Samordningsförbundet
  Protokoll från sammanträdet den 16 september 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

 • IT-nämnden
  Protokoll från sammanträdet den 17 september 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

 • Lönenämnden
  Protokoll från sammanträdet den 17 september 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

 • Samhällsbyggnadsnämnden
  Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 27 september 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

 • Omsorgsnämnden
  Protokoll för paragraf 125 från arbetsutskottets extra sammanträde den 30 september 2021 har blivit omedelbart justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

 • Kungörelse
  Kommunstyrelsen har beslutat att anta upphävande av detaljplan för Medora 168:2 mfl.vid sammanträde den 2021-09-08 §103 , i enlighet med 5 kapitlet §29 Plan- och bygglagen.

 • Kommunfullmäktige
  Protokoll från sammanträdet den 22 september 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Hur går det till?

Vid alla sammanträden skrivs ett protokoll. Det undertecknas av ordförande och en eller två justerare som kontrollerar att beslutet är rätt formulerat. När protokollet är justerat anslås det här på anslagstavlan.

Anslaget visar

 • vilket sammanträde det gäller
 • vilka beslutsparagrafer som protokollet omfattar
 • när protokollet är justerat och
 • när det anslagits.

Hur överklagar man?

Anslaget sitter uppe i tre veckor. Under den tiden kan du överklaga beslutet om du

 • är folkbokförd
 • äger en fastighet eller
 • är taxerad för kommunalskatt

i kommunen.

Din överklagan skickar du till Förvaltningsrätten i Uppsala län. De kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar.

För att överklagandet ska gälla måste det antingen vara poststämplat eller inskickat via e-post senast kl 23.59 den sista dagen som anslaget sitter uppe.

Sidan granskades senast 2021-10-05