Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Utbildnings- och omsorgsnämnden

Protokoll för paragraf 210 från arbetsutskottets sammanträde den 22 oktober 2019 har direktjusterats. Den som vill överklaga beslutet måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Originalprotokollet finns tillgängligt i kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär.
Här finns alla Utbildnings- och omsorgsnämndens protokoll digitalt.

Gunvor Pettersson
nämndsekreterare

Bevis om anslag
Ovanstående tillkännages under perioden 22 oktober 2019 - 12 november 2019.

Sidan granskades senast 2019-10-22