Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Förlängd utställningstid

Utställningstiden för Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 förlängs efter önskemål från remissinstanser.

Tiden för utställningen, och möjligheten att lämna synpunkter på planförslaget, förlängs till den 20 december.

Här finns information om hur du lämnar synpunkter, vad en översiktplan är samt planförslaget med tillhörande handingar.

Synpunkter på planförslaget ska framföras senast 2019-12-20, antingen

  • via e-post till bygg.miljo@alvkarleby.se
  • eller till Älvkarleby kommun, Bygg- och miljöavdelningen, Box 4, 814 21 Skutskär

Johannes Siirtola
fysisk planerare

Sidan granskades senast 2019-11-08