Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kungörelse

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om samråd för ”Detaljplan för del av Medora 168:12 – Missionskyrkan, Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala län".

Synpunkter kan skickas med e-post till bygg.miljo@alvkarleby.se eller undertecknat via post till Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär.

Detaljplan för missionskyrkan och den före detta prästbostaden i Skutskär. Planen syftar till att ändra markanvändningsbestämmelser för fastigheten Medora 168:12, vilket kan medföra en mer flexibel användning av fastigheten och dess byggnader. Detta skall kunna möjliggöra en ändamålsenlig avstyckning av missionskyrkan och den före detta prästbostaden.

Kyrkan får skyddsbestämmelser för att förhindra att den förvanskas eller rivs.

Här kan du ta del av planförslaget.

Sofie Åberg
Kommunarkitekt

sofie.aberg@alvkarleby.se
026-83129

Bevis om anslag
Ovanstående tillkännages under perioden 14 november 2019 - 10 december 2019.

Sidan granskades senast 2019-11-14