Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Omsorgsnämnden

Protokoll för arbetsutskottets extra sammanträde den 13 maj 2020 har direktjusterats. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Originalprotokollet finns tillgängligt i kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär. Här finns alla omsorgsnämndens protokoll digitalt.

Gunvor Pettersson
nämndsekreterare

Bevis om anslag
Ovanstående tillkännages under perioden 14 maj 2020 - 4 juni 2020.

Sidan granskades senast 2020-05-18