Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kungörelse

Den 15 Maj 2020 antogs ny detaljplan för Medora 168:12, Missionsskyrkan,Skutskär av Samhällsbyggnadsnämden §67.

Planen vinner laga kraft 5 Juni om den inte överklagas.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Antagandehandlingar finns här.öppnas i nytt fönster

Sofie Åberg, Kommunarkitekt

Ovanstående tillkännages under perioden 2020-05-19-2020-06-05

Sidan granskades senast 2020-05-19