Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kungörelse

Digital översiktsplan har vunnit laga kraft.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2020-04-29 beslutat om att anta översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050.

I den digitala översiktsplanen föreslår kommunen bland annat var 1500 nya bostäder ska byggas, var flera nya naturreservat ska bildas och var nya industri- och verksamhetsområden ska uppföras.

Översiktsplanen hittar du häröppnas i nytt fönster

Skutskär 2019-05-29

Samhällsbyggnadsförvaltningen,

på uppdrag av kommunstyrelsen.

Ovanstående tillkännages under perioden 1/6-29/6- 2020

Sidan granskades senast 2020-06-01