Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 23 september. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Plats:

Sessionssalen, kommunhuset, Centralgatan 3, Skutskär


Tid:

Kl 18.30. Sammanträdet öppnar efter allmänhetens frågestund


Dagordning:

Dagordning 23 septemberPDF



Allmänhetens frågestund

Före sammanträdet är kommuninvånare välkomna att ställa frågor till ledamöterna, och till ordförande i kommunala bolag. Frågan ska vara av allmänt intresse. Det är önskvärt att den skickas in skriftligen, senast tre vardagar före sammanträdet.

Ordförande Björn Karlsson
Sekreterare Malin Persson, 026-831 57  

Sidan granskades senast 2020-09-16