Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Omsorgsnämnden

Protokoll för arbetsutskottets sammanträde den 7 januari 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Originalprotokollet finns tillgängligt i kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär. Här finns alla omsorgsnämndens protokoll digitalt.

Gunvor Pettersson
nämndsekreterare

Bevis om anslag
Ovanstående tillkännages under perioden 7 januari 2021 - 28 januari 2021.

Sidan granskades senast 2021-01-07