Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Omsorgsnämnden

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 16 februari 2021 har justerats. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Originalprotokollet finns tillgängligt i kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär.
Här finns alla Omsorgsnämndens protokoll digitalt.

Gunvor Pettersson
nämndsekreterare

Bevis om anslag
Ovanstående tillkännages under perioden 19 februari 2021 - 12 mars 2021.

Sidan granskades senast 2021-02-19