Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kungörelse

Kommunstyrelsen har beslutat att anta upphävande av detaljplan för Medora 168:2 mfl.vid sammanträde den 2021-09-08 §103 , i enlighet med 5 kapitlet §29 Plan- och bygglagen.

Den som vill lämna synpunkter måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Protokollet justerades den 14 September 2021.

HUR MAN ÖVERKLAGAR KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Om du inte är nöjd med kommunfullmäktiges beslut kan du överklaga skriftligt hos Mark- och miljödomstolen.
Tala om vilket beslut du överklagar genom att t ex ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder Er uppfattning.
För att Länsstyrelsen skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse ha kommit in till kommunen senast 2021-10-22.
Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om något är oklart kan du vända dig till kommunstyrelsen tfn 026-83 000 eller via epost kommun@alvkarleby.se
Synpunkter kan skickas via e-post eller i pappersform till:
Älvkarleby kommun Kommunstyrelsen Box 4 814 21 Skutskär

Här finns antagandehandlingarnaöppnas i nytt fönster

Linn Dahlvik
fysisk planerare


Bevis om anslag
Ovanstående tillkännages under perioden 30 Septémber 2021 - 23 Oktober 2021.

Sidan granskades senast 2021-10-01