Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Omsorgsnämnden

Protokoll för paragraf 125 från arbetsutskottets extra sammanträde den 30 september 2021 har blivit omedelbart justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Originalprotokollet finns tillgängligt i kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär. Här finns alla Omsorgsnämndens protokoll digitalt.


Gunvor Pettersson
nämndsekreterare

Bevis om anslag
Ovanstående tillkännages under perioden 30 september 2021 - 21 oktober 2021.

Sidan granskades senast 2021-09-30