Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Överförmyndarnämnden

Paragraf 206 i protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde den 22 november 2021 har justerats omedelbart. Den som vill överklaga beslutet måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Kontakta Överförmyndarnämnden i Uppsala län om du vill begära ut det justerade protokollet.


Johan Ahlström
nämndsekreterare


Bevis om anslag
Ovanstående tillkännages under perioden 22 november 2021 - 13 december.

Sidan granskades senast 2021-11-29