Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Utbildningsnämnden

Protokoll från arbetsutskottets extra sammanträdet den 4 maj 2022 har blivit omedelbart justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Originalprotokollet finns tillgängligt i kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär.
Här finns alla Utbildningsnämndens protokoll digitalt.


Victoria Lindgren
nämndsekreterare

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages under perioden 4 maj 2022 - 25 maj 2022.

Sidan granskades senast 2022-05-04