Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Omsorgsnämnden

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 26 april 2022 har justerats. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Originalprotokollet finns tillgängligt i kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär.
Här finns alla Omsorgsnämndens protokoll digitalt.

Amal Khalilova
sekreterare

Bevis om anslag
Ovanstående tillkännages under perioden 5 maj 2022 - 26 maj 2022.

Sidan granskades senast 2022-05-05