Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om samråd för förslag till ny detaljplan, del av Siggeboda 3:3 Nygatan- Hårsta, Skutskär. Den som vill lämna synpunkter på förslaget måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Synpunkter kan skickas via e-post eller i pappersform.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål i Skutskärs centrum. Området är utpekat som utbyggnadsområde i Älvkarleby kommuns översiktsplan.
Detaljplanen tas fram på uppdrag av AB Älvkarlebyhus. Sökande har för avsikt att uppföra två flerbostadshus om totalt 18 bostäder med komplement i området. Detaljplanens avsikt är att nybyggnation inom planområdet ska implementeras med anpassning till omgivande bebyggelse.

Planförslaget hittar du på vår hemsida.

Sandra Öster
fysisk planerare


Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages under perioden 12 September – 3 Oktober 2022

Sidan granskades senast 2022-09-09