Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Omsorgsnämnden

Protokoll från arbetsutskottets extra sammanträde den 14 september 2022 har blivit omedelbart justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Originalprotokollet finns tillgängligt i kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär.
Här finns alla Omsorgsnämndens protokoll digitalt


Gunvor Pettersson
sekreterare

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages under perioden 15 september 2022 - 6 oktober 2022.

Sidan granskades senast 2022-09-15