Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kommunstyrelsen

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den19 januari 2023 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Originalprotokollet finns tillgängligt i kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär.
Här finns alla kommunstyrelsens protokoll digitalt.


Amal Khalilova
sekreterare

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages under perioden 25 januari 2023-15 februari 2023.

Sidan granskades senast 2023-01-25