Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Omsorgsnämnden

Protokoll för arbetsutskottets sammanträde den 14 mars 2023 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Originalprotokollet finns tillgängligt i kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär.
Här finns alla omsorgsnämndens protokoll digitalt.

Gunvor Pettersson
nämndsekreterare


Bevis om anslag
Ovanstående tillkännages under perioden 15 mars 2023 - 5 april 2023.

Sidan granskades senast 2023-03-15